Kontakt

Telefón: +421903445002
Email: info@vejanovodrevo.sk


Nový showroom:
Račianska 74
832 02 Bratislava


TRIGLAV, s.r.o.
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava – mestská cast Ružinov
IČ: 35827971, DIČ: 2021610162
Číslo účtu: 4016497865/7500
IBAN: SK7075000000004016497865
SWIFT: CEKOSKBX
Názov banky: ČSOB a.s.